Diaocthudo.com

Danh sách mặt bằng cho thuê tại mặt phố Đường Thành - Hoàn Kiếm - Hà Nội., Vị trí đắc địa, View thoáng, vỉa hè rộng, Khu vực giá trị thương mại cao, rất phù hợp cho các hãng làm showroom kinh doanh các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, ảnh viện áo cưới, thẩm mỹ viện, nhà hàng, cafe, salon ô tô...

MS: 7601 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 128 (m2)

Mặt tiền: 5.3 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 6000 usd/tháng

MS: 18397 Hàng Điếu - - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 47 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 80 triệu/tháng

MS: 14828 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 2.4 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 13.0 triệu/tháng

MS: 1485 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 180 (m2)

Mặt tiền: 5.3 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 7000.0 usd/tháng

MS: 6597 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 33 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 3.5 (tầng)

Giá: 1400.0 usd/tháng

MS: 6511 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 100.0 triệu/tháng

MS: 9700 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 99 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 70.0 triệu/tháng

MS: 4005 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 95.0 triệu/tháng

MS: 5448 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 170 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 1751 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 80 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 80.0 triệu/tháng

MS: 1173 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 4.3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 3768 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 40.0 triệu/tháng

MS: 8221 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 350 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 80.0 triệu/tháng

MS: 10186 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 130 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 84.0 triệu/tháng

MS: 5801 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 800 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 20000 usd/tháng

MS: 4665 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 8690 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 92 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 7272 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 8.0 triệu/tháng

MS: 10328 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 22 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 15.0 triệu/tháng

MS: 8502 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 6 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 50.0 triệu/tháng

MS: 386 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 7 (m2)

Mặt tiền: 2.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 9.0 triệu/tháng

MS: 3842 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 72.0 triệu/tháng

MS: 15945 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 6.4 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25.0 triệu/tháng

MS: 7036 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 50 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 52.0 triệu/tháng

MS: 3510 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 152 (m2)

Mặt tiền: 5.3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 5189 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 10 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 3000.0 usd/tháng

MS: 5931 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 35.0 triệu/tháng

MS: 6331 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 10.0 triệu/tháng

MS: 8755 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 400 (m2)

Mặt tiền: 20 (m)

Số tầng: 6 (tầng)

Giá: 24 triệu/tháng

MS: 208 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 3 (tầng)

Giá: 27 triệu/tháng

MS: 11042 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng

MS: 1636 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 13 triệu/tháng

MS: 12800 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 12 triệu/tháng

MS: 3993 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: 5 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 70 triệu/tháng

MS: 621 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 34 (m2)

Mặt tiền: 4.2 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 27 triệu/tháng

MS: 689 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 15 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 14 triệu/tháng

MS: 1670 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 24 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 16 triệu/tháng

MS: 2736 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 2400 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 85 (m2)

Mặt tiền: 5.2 (m)

Số tầng: 5.5 (tầng)

Giá: 40 triệu/tháng

MS: 6804 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 150 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 7 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 7361 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.5 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng

MS: 8687 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 110 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 150 triệu/tháng

MS: 713 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 66 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 25 triệu/tháng

MS: 5821 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 60 (m2)

Mặt tiền: 4.1 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 38 triệu/tháng

MS: 2842 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 24 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận

MS: 2778 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 25 (m2)

Mặt tiền: 2.3 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 17 triệu/tháng

MS: 925 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 12 (m2)

Mặt tiền: 2 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 10 triệu/tháng

MS: 3738 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 40 (m2)

Mặt tiền: 4.8 (m)

Số tầng: 1 (tầng)

Giá: 26 triệu/tháng

MS: 9315 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 3.9 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 60 triệu/tháng

MS: 8087 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 20 (m2)

Mặt tiền: 2.2 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 15 triệu/tháng

MS: 5810 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 54 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: Thỏa thuận

MS: 2534 - Cho thuê nhà mặt phố Đường Thành

Diện tích: 32 (m2)

Mặt tiền: 3.4 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 22 triệu/tháng


Xem thêm hơn 10.000 nhà mặt phố tại - http://diaocthudo.com